Funksjoner

Kvalitetskontroll

Taskline gjør det enkelt å ajourholde byråets forpliktelser ihht. lovgivning, God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven.

Hver enkelt medarbeider kan tildeles en standardprofil for ønsket kontrollmengde. Kontrollmengden velges ut fra den ansattes erfaringsnivå.
Les mer her

Standardprofiler

I kvalitetskontrollen stiller man inn ønsket kontrollmengde som skal utføres på de ulike erfaringsnivåene. Taskline har forhåndsinnlagt følgende standardprofiler:

  • Nyansatt på opplæring
  • Regnskapsfører uten autorisasjon
  • Regnskapsfører uten autorisasjon, med lang erfaring
  • Autorisert regnskapsfører
  • Autorisert regnskapsfører med lang erfaring

Autogenerering av oppgaver

Hver enkelt medarbeider kan tildeles en standardprofil for kontrollmengde. Dersom det ikke er utført tilstrekkelig med kontroller, vil taskline plukke ut tilfeldige oppgaver til kontroll. Da må oppgavene kontrolleres av en av de andre på oppdraget.

Akkurat satt igang?

Her finner du et utvalg aktuelle supportartikler