Funksjonsbeskrivelse rutinekontroll

Hold deg ajour med rutinekontroller. Systemet hjelper deg å tilpasse kontrollene inn mot kundeoppdraget.

sider test here

Rutinekontroll

Når regnskapsbyrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til avtaler og kontroller. Disse kan man enkelt tilpasse etter behov.

I eksempelet under er det vist et utklipp av en rutinekontroll som heter "Internkontroll mot oppdrag".


Ved å gjennomgå og fullføre rutinekontroller, vil det ved avvik i kontrollen genereres nye oppgaver mot kunden.Design egne rutinekontroller

Byrået kan enkelt lage egne rutinekontroller. Opprett nye maler, seksjoner og spørsmål. Opprett mapper, og plasser rutinekontrollene under tilhørende kategori.

Seksjonene i rutinekontroller er helt valgfritt, og spørsmålene tilpasses nøyaktig deres byrå. Knytt enkelt oppgaver til svaralternativene slik at rutineoppgaver blir enkle å gjennomføre.