Funksjonsbeskrivelse oppdragsavtale

Tilpass oppdraget enkelt sammen med kunden, enten ved onboarding eller ved løpende endringer. Taskline inneholder en standard oppdragsavtale som enkelt kan tilpasses byråets og kundens behov. Kartlegg oppdraget og fordel oppgaver sammen med kunden.

sider test here

Oppdragsavtale

Å opprette og vedlikeholde oppdragsavtaler er en viktig, men tidkrevende oppgave. Taskline forenkler og automatiserer denne prosessen.

Oppdragsavtalen skal være et effektivt verktøy, som kartlegger hvem som gjør hva. Endringer i oppdrag og oppgaver i løpet av året vil automatisk komme med når oppdragsavtalen oppdateres eller fornyes.


Sende med E-signering

Den digitale oppdragsavtalen sendes enkelt ut på elektronisk signering. Dette hjelper byrået med å ha oppdaterte oppdragsavtaler med høy kvalitet.På siste side legger man til ønskede vedlegg i tillegg til standardvedleggene for byrået. Her velger man også hvem som skal signere, og kan laste ned en forhåndsvisning av avtalen.

Kontakspersonene på aktuelt byrå er allerede inne i systemet, så det gjenstår kun å velge ønsket person til å signere før man klikker send.