Funksjonsbeskrivelse kvalitetskontroll

Taskline gjør det enkelt å ajourholde byråets forpliktelser ihht. lovgivning, God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven. I kvalitetskontrollen stiller man inn ønsket kontrollmengde som skal utføres på de ulike erfaringsnivåene.

sider test here

Kvalitetskontroll

Taskline gjør det enkelt å ajourholde byråets forpliktelser ihht. lovgivning, God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven.

I kvalitetskontrollen stiller man inn ønsket kontrollmengde som skal utføres på de ulike erfaringsnivåene.

Det er lagt inn følgende standardprofiler:

| Nyansatt på opplæring |

| Regnskapsfører uten autorisasjon |

| Regnskapsfører uten autorisasjon med lang erfaring |

| Autorisert regnskapsfører |

| Autorisert regnskapsfører med lang erfaring |Hver enkelt medarbeider kan tildeles en standardprofil for kontrollmengde. Dersom det ikke er utført tilstrekkelig med kontroller, vil Taskline plukke ut tilfeldige oppgaver til kontroll. Da må oppgavene kontrolleres av en av de andre på oppdraget.