Søk etter artikler og svar

Kvalitetskontroll


I kvalitetskontrollen stiller man inn ønsket kontrollmengde som skal utføres på de ulike erfaringsnivåene.

Taskline gjør det enkelt å ajourholde byråets forpliktelser ihht. lovgivning, God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven.

Det er lagt inn følgende standardprofiler:

  • Nyansatt på opplæring

  • Regnskapsfører uten autorisasjon

  • Regnskapsfører uten autorisasjon med lang erfaring

  • Autorisert regnskapsfører

  • Autorisert regnskapsfører med lang erfaring

Hver enkelt medarbeider kan tildeles en standardprofil for kontrollmengde. Dersom det ikke er utført tilstrekkelig med kontroller, vil Taskline plukke ut tilfeldige oppgaver til kontroll. Da må oppgavene kontrolleres av en av de andre på oppdraget.

Under ser man et eksempel på en medarbeider som det ikke er utført tilstrekkelig med kontroller på ut ifra profilen som er satt.

Taskline generer oppgaver ut fra kontroll-nivået som er innstilt på medarbeideren. Systemet gjør selvsagt fratrekk for allerede kontrollerte oppgaver, og kvalitetskontroll-modulen generer kun oppgaver dersom det ikke er gjennomført tilstrekkelig antall kontroller.

Det er derfor i starten anbefalt å bruke profiler med % mengde og ikke antall.

Når en kontrolloppgave blir generert av Taskline må denne fullføres. Det er derfor viktig at medarbeideren havner i rett erfaringsnivå fra starten av slik at oppgavene som kommer på slutten av hver måned treffer slik det skal.
Under her er et eksempel på hvordan en profil kan være satt opp.


Relaterte artikler

Startveileder for administrator